Dioder.no
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Salgsbetingelser

Generelt
De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Dioder.no, heretter kalt butikken. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra butikken så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Aldersgrensen for netthandel er 18år, ved å bestille varer fra oss, bekrefter du at du er over 18år, eller har tillatelse fra dine foresatte til å gjøre dette.

Priser og levering
Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra butikkens side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos oss, er ansvarlig for betaling av de ytelser butikken eller butikkens samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra butikkens side.

Adressen din må være registrert hos Posten, dersom du velger brevpost eller servicepakke som fraktmetode!

Uavhentede pakker
Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr på kr. 295,- for uavhentet vare, for å dekke våre kostnader i forbindelse med retur av produktet.

Forsendelse
Vi sender ut varene med Posten Norge eller PostNord (velg ved utsjekk kasse):
1. Servicepakke eller MyPack - Med forsikring og sporing.
2. Brevpost - Uten sporing og forsikring (risiko bæres av bedriften som bestiller).
Se forøvrig info på denne siden: fraktinformasjon.

Reklamasjon
Før feil meldes til butikken, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik butikken har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til butikken slik at butikken kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir butikken melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ikke send reklamasjoner som oppkrav til oss, de blir ikke hentet.

Ved godkjent retur, skal dette skjema fylles ut: Returskjema.

Avhjelp
butikken skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av butikken, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med butikken, betaler ikke butikken disse utgiftene.

Angrerett
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp.
Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven).
Varer som ikke er tatt i bruk, har du 14 dagers angrerett på, ta kontakt med oss for å få tilsendt angrefrist skjema, eller last det ned her: DOC eller PDF.

Unntak og begrensninger i angreretten:
For spesielt bestilte og tilvirkede varer regnes loven om varer som er laget eller spesielt bestilt for forbruker. Dette innebærer at kjøper dekker faktiske kostnader, jfr §22 i angrerettsloven. Alle varer som ikke er på lager og som må spesial importeres/lages/produseres for kunde, anses som spesial bestilte varer. En eventuell retur av ovennevnte type varer, vil medføre at kostnader knyttet til frakt ved opphenting, utsending, retur til vårt lager og retur til produsentens lager vil tilfalle vedkommende bestillingen ble iverksatt av.

Ekstraordinære forhold
Butikken er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis butikken godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor butikkens kontroll, og som butikken ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Butikken er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra butikkens side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår
Butikken har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Endring i vilkårene
Butikken forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeure
Er butikken forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er butikken fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle varens tilhørende kjøpesum.

Hva gjør jeg hvis jeg er misfornøyd?
Ta straks kontakt med oss, hvor du beskriver problemet, vårt mål er fornøyde kunder.

Trykk ENTER for å søke